Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Lezing Geshe Yönten Gyatso • 21 & 22 februari

Op verzoek van eerwaarde Dagpo Rinpochee komt eerwaarde Geshe Yönten Gyatso dit voorjaar naar Europa. Geshe-la is een oud klasgenoot van Rinpochee en een zeer geleerde Geshe die momenteel woonachtig is in Drepung Gomang. 

Dagpo Rinpochee heeft Kadam Chöling Holland geadviseerd Geshe-la tijdens zijn bezoek aan Europa uit te nodigen in Haarlem om onderricht te geven over de boeddhistische filosofische scholen. Kadam Chöling is verheugd dat eerwaarde Geshe Yönten Gyatso deze uitnodiging heeft geaccepteerd. Geshe-la komt naar Nederland op 21 en 22 februari 2015 voor een weekendlezing over deze boeddhistische filosofische scholen.                                                                   
GesheAankondiging Geshe Yönten Gyatso 2015

Evenementen en lezingen agenda

dec 2014

Djor Chö / studiedag op  21 december, 2014 om  11:00 – 16:00

Meditatiedag Lam Rim op  28 december, 2014 om  10:00 – 16:00

jan 2015

Introductie Boeddhisme op  1 januari, 2015 om  19:30 – 21:30

Tibetaanse taal op  1 januari, 2015 om  20:00 – 21:30

Tara puja / studie-uurtje op  4 januari, 2015 om  11:00 – 14:30

Basisbegrippen Boeddhisme op  14 januari, 2015 om  19:30 – 21:30

Tibetaanse taal op  15 januari, 2015 om  20:00 – 21:30

Djor Chö / studiedag op  18 januari, 2015 om  11:00 – 16:00

Basisbegrippen Boeddhisme verdieping op  20 januari, 2015 om  19:30 – 21:30

Tara puja op  21 januari, 2015 om  19:30 – 21:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kadam menu