Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Programma Kadam Chöling – juni 2015

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij kunnen u dan op de hoogte stellen indien het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

jul 2015

Tara puja/studie-uur op  5 juli, 2015 om  10:30 - 14:30

Verjaardag ZH Dalai Lama op  6 juli, 2015 om  Hele dag

Meditatie dag Lamrim op  12 juli, 2015 om  09:45 - 16:30

Tara puja op  15 juli, 2015 om  19:30 - 21:30

Kadam menu