Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Programma Kadam Chöling sept. t/m dec. 2015

 Programmaoverzicht Kadam Chöling sept-dec 2015

 

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij kunnen u dan op de hoogte stellen indien het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

sep 2015

Basisbegrippen boeddhisme beginners op  5 september, 2015 om  13:30 - 16:00

Tara puja/studie-uur op  6 september, 2015 om  10:30 - 14:30

Workshop praktische beoefeningen op  12 september, 2015 om  13:30 - 16:30

Introductie boeddhisme op  17 september, 2015 om  19:30 - 21:30

Basisbegrippen boeddhisme beginners op  19 september, 2015 om  13:30 - 16:00

Djor Chö en studiedag op  20 september, 2015 om  10:30 - 16:15

Schoonmaak dag op  26 september, 2015 om  11:00 - 14:00

Meditatie dag Lamrim op  27 september, 2015 om  10:00 - 16:00

okt 2015

Introductie Boeddhisme op  1 oktober, 2015 om  19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op  1 oktober, 2015 om  20:00 - 21:30

1 2 3 4 5

Kadam menu