Agenda en programma 2014

LEZINGEN EERWAARDE RINPOCHEE

Avondlezing 27 november 2014                                       Gehechtheid en de invloed hiervan op ons geluk

Tijd: 19:30 – 21:30 uur (centrum open vanaf 19:00 uur)

Het basisuitgangspunt binnen het boeddhisme is dat niemand ongemak en lijden wil ervaren, en dat iedereen gelukkig wil zijn. Gehechtheid wordt gezien als een bron van lijden. Door op een andere manier naar objecten of personen te kijken kan iemand zijn geluk vergroten. Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee zal het begrip gehechtheid vanuit boeddhistisch oogpunt uitleggen en ook hoe wij hiermee in het dagelijks leven om kunnen gaan. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk, ook zonder voorkennis van het boeddhisme.

Tweedaagse lezing 29 en 30 november 2014              Lamrim ‘Het Comfortabele Pad’

Tijd: beide dagen van 09:30 -12:00 uur en 14:30 -17:00 uur

De Lamrim, of ‘De Stadia op het Pad naar de Verlichting’, is een uiteenzetting van alle essentiële lessen van de Boeddha die in een logische volgorde wordt gepresenteerd voor onmiddellijke toepassing en meditatie. Het doel van de Lamrim is grip te krijgen op eigen geest om zo eigen welzijn en dat van anderen te kunnen bevorderen.  Tijdens deze tweedaagse lezing geeft Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee op zaterdag 29 en zondag 30 november een uitleg over de Lamrim tekst ‘Het Comfortabele Pad’. Het is aan te bevelen dit onderricht beide dagen te volgen. Enige basiskennis van het boeddhistisch gedachtegoed is aanbevolen, maar u bent ook welkom zonder voorkennis. We starten beide dagen met voorbereidende gebeden, ook wel bekend als de Djor Chö.

Aanmelden                                                                                                              U kunt zich inschrijven voor de avondlezing en/of de weekendlezing via de links-buttons in dit bericht. De ruimte in het centrum is beperkt en inschrijving is derhalve verplicht. Wij proberen ervoor te zorgen dat, ondanks de beperkte ruimte, iedereen die zich heeft aangemeld de lezing kan volgen.     Inschrijven avondlezing 27-11-2014                                                                               Inschrijven tweedaagse lezing 29 en 30-11-2014

Adres                                                                                                                           Tibetaans boeddhistisch centrum van Kadam Chöling                                          Tempel Yiga Chödzin                                                                                                        Zijlweg 286 (ingang bevindt zich links van het gebouw)                                    2015 CN   Haarlem

Kosten                                                                                                                      Het bijwonen van de tweedaagse weekendlezing is gratis. Omdat wij echter kosten maken voor het onderhoud en gebruik van het centrum, wordt een vrijwillige bijdrage hiervoor zeer gewaardeerd. U kunt ter plekke contant doneren of van tevoren geld overmaken op NL56 INGB 0000 354 614 t.n.v. Kerkgenootschap Kadam Chöling, o.v.v. donatie weekendlezing 29 en 30 november. Het Kerkgenootschap heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Parkeren                                                                                                                  U kunt beide dagen op het parkeerterrein, schuin tegenover het centrum, parkeren. Wij stellen het tevens op prijs als u een bijdrage voor het parkeren in de donatiebox doet.

                                                                                         ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NIEUWE REEKS LEZINGEN  “INTRODUCTIE  BOEDDHISME”

Kadam Chöling organiseert in het najaar van 2014/voorjaar 2015 een introductieprogramma, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het bijzondere gedachtegoed van de Boeddha. Gepresenteerd in een vorm die aansluit bij deze tijd, met praktische handvatten voor de praktijk. De lezingen vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook afzonderlijk te volgen.

Voor meer informatie en programma overzicht klik hier

                                                                                        •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGENDA  SEPTEMBER – DECEMBER 2014                  (klik op een afbeelding voor vergrote weergave)

 

N.B. Er is besloten om de open dag op zondag 5 oktober te verplaatsen naar voorjaar 2015. Datum volgt later.

                                                                                         •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Kadam Chöling heeft als doel mensen in Nederland in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de heilzame methodes die in deze traditie worden onderwezen. Hiervoor worden regelmatig lezingen en studiebijeenkomsten georganiseerd. Ook worden er transcripten en boeken uitgebracht van het gegeven onderricht. Tevens wil zij een bijdrage leveren tot het behoud van de methodes in hun zuivere vorm en biedt ondersteuning aan projecten en leraren die van belang zijn voor het boeddhisme in het algemeen en voor de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder.

De officiële opening van het nieuwe studie- en meditatiecentrum van Kadam Chöling in Haarlem heeft plaatsgevonden op 1 december jl. Inmiddels worden studiegroepen en andere activiteiten hier georganiseerd (zie afbeelding kalender bovenaan deze pagina).

Als rechtsvorm is Kadam Chöling opgedeeld in een kerkgenootschap en een stichting, beide organisaties hebben een ANBI status.Inschrijven avondlezing 27-11-2014