Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij stellen u op de hoogte wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

Sep 2016

Tibetaanse taal op  29 september, 2016 om  20:00 - 21:30

Okt 2016

Tara puja/studie-uur op  2 oktober, 2016 om  10:30 - 14:30

Tibetaanse taal op  6 oktober, 2016 om  20:00 - 21:30

Introductie boeddhisme • De werking van ons bewustzijn op  13 oktober, 2016 om  19:30 - 21:30

Basisbegrippen boeddhisme op  13 oktober, 2016 om  20:00 - 21:30

Onder voorbehoud: webcast onderricht eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee op  15 oktober, 2016 - 16 oktober, 2016 om  10:00 - 17:00

Tibetaanse taal op  20 oktober, 2016 om  20:00 - 21:30

Studiegroep op  25 oktober, 2016 om  19:30 - 21:30

Basisbegrippen boeddhisme op  27 oktober, 2016 om  20:00 - 21:30

1 2 3 4

Kadam menu