Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij stellen u op de hoogte wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

Sep 2016

Tibetaanse taal op  1 september, 2016 om  20:00 - 21:30

Mantra's rollen op  3 september, 2016 om  11:00 - 16:00

Tara puja/studie-uur op  4 september, 2016 om  10:30 - 14:30

Introductie boeddhisme • Wie was de Boeddha? op  8 september, 2016 om  19:30 - 21:30

Basisbegrippen boeddhisme op  8 september, 2016 om  20:00 - 21:30

Extra begeleide Lamrim meditatie op  10 september, 2016 om  12:30 - 16:30

Kindermiddag op  11 september, 2016 om  13:30 - 15:30

Djor Chö en studiedag op  18 september, 2016 om  10:30 - 16:15

Basisbegrippen boeddhisme op  22 september, 2016 om  20:00 - 21:30

Onder voorbehoud: webcast onderricht eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee op  24 september, 2016 - 25 september, 2016 om  10:00 - 17:00

1 2 3 4 5

Kadam menu