Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Project ‘Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais’

Lees meer over dit bijzondere project onder Kadam Chöling > Stichting Kadam Chöling

Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais

Nieuw: vervolg introductie Boeddhisme

Kadam Chöling organiseert vanaf 20 april op verzoek een vervolg op de cursus ‘introductie Boeddhisme’. In 5 avonden gaat men dieper in op de verschillende onderwerpen, gevolgd door korte reflecties en meditaties. Het programma staat open voor iedereen, maar enige basiskennis van het boeddhisme of het hebben gevolgd van één of meer lezingen van het introductieprogramma wordt aanbevolen (zie bijlage).

Vervolgcursus introductie Boeddhisme voorjaar 2017

 

Programma overzicht jan – aug 2017

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij stellen u op de hoogte wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

apr 2017

Studiegroep op 25 april, 2017 om 19:30 - 21:30

Webcast onderricht eerwaarde Dagpo Rinpochee in Drôme op 29 april, 2017 - 30 april, 2017 om 09:00 - 17:00

mei 2017

Verlichtingsgeest ceremonie op 1 mei, 2017 om 09:30 - 13:30

Introductie boeddhisme op 4 mei, 2017 om 19:30 - 21:30

Vervolg introductie Boeddhisme op 4 mei, 2017 om 19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op 4 mei, 2017 om 20:00 - 21:30

ALV BUN (besloten bijeenkomst) op 6 mei, 2017 om 10:00 - 15:00

Tara puja/studie-uur op 7 mei, 2017 om 10:30 - 14:30

Basisbegrippen boeddhisme - bestaande groep op 11 mei, 2017 om 19:30 - 21:30

1 2 3 4 5

Kadam menu