Agenda en programma 2014

Nieuwe reeks lezingen “Introductie Boeddhisme”

Kadam Chöling organiseert in het najaar van 2014/voorjaar 2015 een introductieprogramma, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het bijzondere gedachtegoed van de Boeddha.Gepresenteerd in een vorm die aansluit bij deze tijd, met praktische handvatten voor de praktijk. De lezingen vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook afzonderlijk te volgen.

Voor meer informatie en programma overzicht klik hier

Agenda September tot December 2014

Agenda Mei tot Augustus 2014

Openbare boeddhistische lezingen te Haarlem

Het Boeddhistisch Kerkgenootschap Kadam Chöling heeft eind 2013 een centrum geopend in Haarlem. In dit centrum kan men kennis maken met de Dagpo-traditie van Kadam Chöling en zich in het boeddhisme verdiepen.
Daartoe zal Dagpo Lama Rinpochee een serie lezingen geven die ingaan op een aantal grondslagen van het boeddhisme die ook in onze tijd zeer van toepassing zijn: liefde, mededogen en gelijkmoedigheid.
Data: 12, 14 en 15 juni 2014

Donderdag 12 juni:  Liefde en mededogen
Deze avondlezing over liefde en mededogen is voor iedereen toegankelijk, ook zonder enige voorkennis van het boeddhisme.
Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Adres:  Van der Valk Hotel Haarlem Zuid, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem.

Zaterdag 14 juni en zondag 15 juni: Gelijkmoedigheid
Op deze dagen zal Rinpochee uitleg geven over de boeddhistische kijk op het begrip gelijkmoedigheid. Het is aan te bevelen dit onderricht beide dagen te volgen. Enige basiskennis van het boeddhisme is aanbevolen, maar u bent ook welkom zonder voorkennis. We starten deze dagen met voorbereidende gebeden, de Djor Chö.
Beide dagen van 09:30 tot 12:00 uur en 14:30 tot 17:00 uur in het centrum van Kadam Chöling, Zijlweg 286, 2015 CN Haarlem.


In onderstaande PDF vindt u meer informatie over de
Lezing van Dagpo Rinpochee te Haarlem juni 2014

 

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Kadam Chöling heeft als doel mensen in Nederland in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de heilzame methodes die in deze traditie worden onderwezen. Hiervoor worden regelmatig lezingen en studiebijeenkomsten georganiseerd. Ook worden er transcripten en boeken uitgebracht van het gegeven onderricht. Tevens wil zij een bijdrage leveren tot het behoud van de methodes in hun zuivere vorm en biedt ondersteuning aan projecten en leraren die van belang zijn voor het boeddhisme in het algemeen en voor de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder.

De officiële opening van het nieuwe studie- en meditatiecentrum van Kadam Chöling in Haarlem heeft plaatsgevonden op 1 december jl. Inmiddels worden studiegroepen en andere activiteiten hier georganiseerd (zie afbeelding kalender bovenaan deze pagina).

Als rechtsvorm is Kadam Chöling opgedeeld in een kerkgenootschap en een stichting, beide organisaties hebben een ANBI status.