Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Onderricht eerwaarde Dagpo Rinpochee november 2015 geannuleerd

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat het geplande bezoek van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee is geannuleerd. Rinpochee is in Frankrijk herstellende van een hartinfarct en heeft momenteel absolute rust en revalidatie nodig. Zijn artsen hebben hem geadviseerd de komende periode niet te reizen. Hierdoor zullen dit jaar de geplande Dharma activiteiten van Rinpochee in Zwitserland, Nederland, Indonesië en Maleisië niet door gaan. 
 
Wij verzoeken u geen contact op te nemen met Rinpochee, zijn verzorgers of zijn centrum in Frankrijk, daar zij zich zullen focussen op het verzorgen van Rinpochee. 
 
Tara puja's voor Rinpochee
Voor een snel herstel en lang leven van Rinpochee worden de komende periode in ons centrum in Haarlem meerdere Groene Tara puja's (gebedsdiensten) georganiseerd.  Wij hopen elk weekend een Tara puja te organiseren. De komende data staan al vast:
• zondag 25 oktober   -  start puja om 16:30 uur
• zondag 1 november -  start puja om 11:00 uur
De puja's duren ongeveer 2 uur. 
 
1000 Offergaven aan Arya Tara • 28 & 29 november
Op zaterdag 28 en zondag 29 november, het weekend waarin Rinpochee in Nederland onderricht zou geven, wordt het ritueel '1000 Offergaven aan Arya Tara' georganiseerd. Dit ritueel duurt twee dagen, maar u kunt ook 1 dag aanwezig zijn. 
De tijden voor deze dagen worden nog bekend gemaakt.
 
Wanneer u naar een van de bovenstaande puja's voor een snel herstel van Rinpochee wilt komen verzoeken wij u zich op te geven via kadamcholing@gmail.com
Dit geldt ook wanneer u wilt meehelpen aan de voorbereidingen van het ritueel '1000 Offergaven aan Arya Tara' op 27 november.
 

 

Programma Kadam Chöling november t/m december 2015

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij kunnen u dan op de hoogte stellen indien het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

nov 2015

Tibetaanse taal op  26 november, 2015 om  20:00 - 21:30

1000 Offergaven aan Arya Tara op  28 november, 2015 - 29 november, 2015 om  09:30 - 17:00

dec 2015

Introductie boeddhisme op  3 december, 2015 om  19:30 - 21:30

Je Tsong Khapa dag op  5 december, 2015 om  09:30 - 14:30

Tara puja/studie-uur op  6 december, 2015 om  10:30 - 14:30

Tara puja op  9 december, 2015 om  19:30 - 21:30

Basisbegrippen boeddhisme verdieping op  15 december, 2015 om  19:30 - 21:30

Meditatie dag Lamrim op  19 december, 2015 om  10:00 - 16:00

Djor Chö en studiedag op  20 december, 2015 om  10:30 - 16:15

Kadam menu