Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Weekendlezing 23-24 september 2017: Calling the Guru from Afar door eerwaarde Dagpo Rinpochee

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!

Met zeer veel genoegen kondigen wij aan dat eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee ons centrum in Haarlem in september 2017 komt bezoeken.

Rinpochee heeft na herhaalde verzoeken besloten om een korte tekst van de Tibetaanse meester Pabongka Rinpochee Dechen Nyingpo te behandelen met de Engelse titel 'Calling the Guru from Afar'.
Deze bijzondere tekst is een ontroerend verzoek om zegeningen van de spirituele leraar om de diverse stadia van het pad naar verlichting te realiseren. Rinpochee zal bij het behandelen van deze tekst de nadruk leggen op het verkrijgen van een waardevol mensenleven met vrijheden en rijkdommen en de vergankelijkheid ervan. 

Het is aan te bevelen dit onderricht beide dagen te volgen. Enige basiskennis van het boeddhistisch gedachtegoed is aanbevolen, maar de lezing is ook goed te volgen zonder enige voorkennis. Het onderricht zal vertaald worden naar het Nederlands, Engels en mogelijk Frans. Tibetaans vertaler Hans van den Bogaert zal voor deze gelegenheid de basistekst vertalen naar het Nederlands. 

Data
Zaterdag 23 en zondag 24 september 2017

Tijd
Beide dagen van 09.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 17.00 uur.
LET OP:
Tijden kunnen worden aangepast afhankelijk van hoe Rinpochee zich voelt. Bij aanpassingen van de tijden zullen we een e-mail versturen naar de personen die zich hebben opgegeven. 

Aanmelden
Omdat wij veel deelnemers verwachten is uw aanmelding verplicht.
U kunt dit doen via onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG5VtA-th3oaNz8Be8L2oEavjxsxnnssqVJpQwJtlld5I4vA/viewform

 

WEEKEND TEACHING SEPTEMBER 23-24 2017: CALLING THE GURU FROM AFAR BY VENERABLE DAGPO LAMA RINPOCHE

With most gratitude we announce that venerable Dagpo Lama Rinpoche has confirmed to visit our Dharma centre in Haarlem, the Netherlands, for the second time this year.

After repeated requests Rinpoche has decided to teach the short text by Kyabje Dechen Nyingpo Pabongkha Rinpoche, with the title 'Calling the Guru from Afar'.
This extraordinary text is a touching request for blessings from the spiritual master to realize all the stages of the path to enlightenment. During his explanation Rinpoche will emphasize the topics of the difficulty of attaining a human rebirth with freedom and fortune and death and impermanence, which this work includes. 

Besides translation to Dutch, there will also be English translation available. Most likely is there also a French translation available. We are still solving this with help from the organisation in France.

Date
Saturday 23rd and sunday 24th of September 2017

Time
Both days from 09:00 till 12:00 AM and 3:00 till 5:00 PM

ATTENTION: The time of the sessions can be changed according to Rinpoche his health, in case of changes we will send an e-mail to the persons who registered.

Registration
Foreign participants are asked to use the English registration form through the link below:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1guMJLy0s8-AOc0_bJ-U0nVLYdwT-4pxYsYalaEbWlDHRQQ/viewform 

Nieuwe cursussen basisbegrippen en introductie boeddhisme

Vanaf september starten er twee nieuwe cursussen:
- vanaf 17 september: cursus basisbegrippen boeddhisme
- vanaf 28 september: cursus introductie boeddhisme
 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursussen, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com

Project ‘Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais’

Lees meer over dit bijzondere project onder Kadam Chöling > Stichting Kadam Chöling.
Klik op onderstaande link:

Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais

De nieuwsbrief met het laatste nieuws over het project en acties download je hier:

Nieuwsbrief project Kais juli 2017

Programma overzicht sep – dec 2017

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Wij stellen u op de hoogte wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

sep 2017

Weekendlezing 'Calling the Guru from Afar' op  23 september, 2017 - 24 september, 2017 om  09:00 - 17:00

Introductie boeddhisme op  28 september, 2017 om  19:30 - 21:30

okt 2017

Tara puja & studie uur op  1 oktober, 2017 om  10:30 - 14:30

Tibetaanse taal op  5 oktober, 2017 om  20:00 - 21:30

Introductie boeddhisme op  12 oktober, 2017 om  19:30 - 21:30

Mantra's rollen op  14 oktober, 2017 om  11:00 - 16:00

Basisbegrippen boeddhisme op  15 oktober, 2017 om  13:00 - 16:00

Studiegroep op  17 oktober, 2017 om  19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op  19 oktober, 2017 om  20:00 - 21:30

Introductie boeddhisme op  26 oktober, 2017 om  19:30 - 21:30

1 2 3 4

Kadam menu