Stichting Kadam Chöling

Project Een multifunctioneel gezondheidscentrum in Kais


Nieuwsbrief 2 project dokterspost in Kais

In deze nieuwsbrief

  • Voortgang van het project
  • Crew 2
  • Gasten uit India
  • Eindpresentatie crew 2 TU Delft
  • Acties
  • Gedane acties
  • Nieuwe acties
  • Verdere acties
  • Het binnengekomen bedrag
  • Tot slot

VOORTGANG VAN HET PROJECT

Crew 2
Crew 2 zijn vanaf begin maart bezig geweest om het onderzoek weer stap verder te brengen. Gezamenlijk met Elly en haar broer Chris hebben ze eind mei de reis naar India gemaakt om in het klooster testen te doen.

Met hard werken (vaak tot drie uur in de nacht) hebben ze een hele kamer volledig geïsoleerd en geschilderd achter kunnen laten. Op het dak is een daktuin gerealiseerd. (Het blijft wel spannend wat daar van overblijft.) Er zijn met geavanceerde apparatuur vele metingen gedaan. Duidelijk is dat het warmtelek heel groot is en vooral dakisolatie een groot effect heeft.

Willen jullie een beetje meegenieten dan kun je op de website van TDEF een filmpje bekijken dat Chris heeft gemaakt van de school. De beelden zijn gedurende de fieldtrip van crew 1 en crew 2 gemaakt.

http://www.thedagpofund.org/nl/video-s

Gasten uit India: de Geshes en Abhishek in Nederland en Veneux
We hadden de eer de twee geshes van het Dagpo klooster die Nederland bezochten mee te kunnen nemen naar de TU Delft. Daar was ook Abhishek, de medewerker van het architecten bureau Karun Kumbera in India. Hij kon voor ze vertalen.

Abhishek heeft zich een paar weken ingezet bij de TU Delft om crew 2 te helpen met hun werk. Hij is later ook naar Veneux gereisd, waar we de unieke gelegenheid hadden het project met Rinpochee, de geshes en Abhishek door te kunnen spreken.

Eindpresentatie crew 2
Op woensdag 5 juli hebben de studenten van crew 2 hun eindresultaten gepresenteerd in aanwezigheid van bestuursleden en medewerkers van The Dagpo Educational Fund, docenten, ouders, vrienden en twee studenten van crew 1. Daarna werd een tentoonstelling geopend in de maquettehal van het gebouw. Voor TDEF was er een 880 pagina’s tellend boek, een compleet naslagwerk met alle onderzoeken, suggesties en conclusies.

De tentoonstelling heeft inmiddels enige tijd in het centrum van Kadam Chöling in Haarlem gestaan.

Het vervolg
Wij zijn ons aan het beraden op de volgende stappen samen met het architectenbureau in India, het bestuur van het klooster en uiteraard met de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee.

Er ligt een voorstel van de studenten voor een herinrichting van de school en een grotere medische post. We zijn heel zorgvuldig aan het kijken hoe we de realisatie van een duurzame medische post voor Kaïs kunnen integreren in de totale aanpak zodat we straks de 90.000 euro optimaal kunnen inzetten voor het welzijn en het voortbestaan van het hele klooster.

ACTIES

Gedane acties

Yoga & Mindfulness door Sandra van Nispen
Om een steentje bij te kunnen dragen aan het Kaïs-project heeft Sandra drie inspirerende Yoga & Mindfulness evenementen georganiseerd.
Eén van de evenementen was een Mindfulness Inspiratiesessie. Het thema deze avond was de kracht van (zelf)compassie en hoe houd je je mindfulness vuurtje brandend.
In juni was er een stilte-ochtend, een heerlijke ochtend in stilte met yoga en mindfulness in een mooie ruimte met uitzicht op het IJmeer.
De belangstelling voor alle workshops was groot, er zijn veel positieve en enthousiaste reacties ontvangen. Er kon ruim €500,- worden overgemaakt voor het project.

Omdat het zo succesvol was, heeft Sandra besloten op 16 september nog een extra Yoga & Mindfulness stilte-ochtend voor het Kaïs-project te organiseren. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden via https://sandravannispen.nl/aanbod/mindfulness-kais-project-india/

Benefietlunch op zaterdag 10 juni
Het was een gezellige smakelijke lunch, samengesteld door Hans Fuchs, Inge Poluan, Elly Petta, Marjolein Hoogkamer, Wenny Go, Elly Hendriks en anderen onder leiding van Annemieke Jansen. We konden na afloop € 550 euro storten.

Bijdrage Esther
Met een zeer geslaagde verkoop van verschillende spullen die onder andere gegeven waren door Rinpochee heeft Esther ruim € 2000 euro op kunnen halen.

NIEUWE ACTIES

Huiskamerconcert in Amstelveen
In de steigers staat ook een huiskamerconcert bij Wim Mual en Nicole Bodewes in Amstelveen op zondag 15 oktober van 14.00 – ong.17.00 uur. De uitvoerende musici zijn o.a.: Wim Mual en Matti Mual, piano; Li Tho Tjoa en Sietse van der Bom, viool. Wellicht gaan nog meer musici deelnemen.
Meer informatie volgt binnenkort.

VERDERE ACTIES

Dag met gebeden, muziek en maaltijd in Heiningen
Eind september was er een dag gepland door Aldi Niemeijer in Heiningen met gebeden, muziek en een heerlijke maaltijd. Maar zoals jullie inmiddels weten komt Rinpochee het laatste weekend in september naar Haarlem. Er wordt voor deze dag een nieuwe datum gezocht.

Naaiatelier Annemieke Jansen
Het naaiatelier van Annemieke heeft al veel voor het goede doel gemaakt en verkocht. Je kunt nog steeds bij haar terecht voor o.a. mooie boekentasjes, omslagen voor (gebeden)boeken, een hoesje voor je vajra & bel of mandaladoeken. Wil je iets speciaals laten maken? Dat kan eventueel ook. Hiervoor kun je haar bellen: 072-5127263 of mailen: mailto:annemiekejansen2@upcmail.nl.

Het binnengekomen bedrag
De helft van het benodigde bedrag is bijeen. Daar zijn we heel blij mee.
Nu de krachten samen bundelen om de andere helft op te halen.
Zoals gezegd vele handen maken licht werk. Dus welke leuke activiteiten zou jij kunnen organiseren in je buurt, op je werk, met je familie of vrienden?
Een idee is bijvoorbeeld als verjaardagscadeau een bijdrage voor het project te vragen; zegeltjes te sparen bij de supermarkt en de opbrengst doneren; je vrienden uitnodigen in je thuisrestaurant tegen een donatie aan het project enzovoort.
Bedenk dat elke € 2 die wordt bijgedragen in feite € 3 is door de ondersteuning van de Wilde Ganzen.
Met enthousiaste volharding en positieve motivatie is alles mogelijk. Dus ook om met elkaar dit bedrag te bereiken en de medische voorziening voor monniken en omwonenden in een mooie, duurzaam verbouwde dokterspost te realiseren.

Het bankrekeningnummer waarop je een bijdrage kunt storten:
Stichting Kadam Chöling (alleen voor dit project)
NL25TRIO 0338 4207 54 o.v.v. project gezondheidscentrum Kaïs


We hopen dat jullie met veel plezier al hebben of nog gaan bijdragen aan dit bijzondere project van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee.
Rinpochee heeft door vreugdevolle volharding al zoveel voor elkaar gekregen.
Hoe mooi is het dat wij hem hierbij mogen steunen!


NIEUWSBRIEF 1

Verslag Benefietconcert 26 maart voor het gezondheidscentrum

Het weer was mooi, de muziek goed, de loterij vrolijk, het eten lekker en de stemming prima. Dat
door de hardlopers die deze dag een wedstrijd liepen in Zandvoort waardoor het verkeer werd tegengehouden en ook de auto van de geluidsmannen, deed niets af aan de pret. Het benefietconcert in Zandvoort is geslaagd.

We hebben samen het mooie bedrag van bijna 1700 euro opgehaald. Een mooie stap in de goede richting. We zijn nieuwsgierig naar de activiteiten die gaan volgen...!

Wilt u het project steunen met een eenmalige bijdrage dan vindt u hieronder de gegevens:

Bankrekeningnummer (alleen voor dit project)
NL25TRIO 0338420754 o.v.v. project gezondheidscentrum Kais

Voorgeschiedenis
Tijdens de ledenvergadering op zondag 6 november jl. is er een uitleg gegeven over de start van het bijzondere project voor een duurzaam gezondheidscentrum voor de monniken van het Dagpo Shedrub Ling klooster én bewoners in de omliggende dorpen in de Kullu vallei. In dit centrum gaat medische zorg én voorlichting over gezondheidsitems worden gegeven aan monniken en omwonenden. Denk hierbij aan voorlichting over hygiëne en veel voorkomende ziektes zoals tuberculose. Bij de bouw van het centrum worden zoveel mogelijk lokale materialen en traditionele bouwtechnieken gebruikt in combinatie met moderne en duurzame constructiemethodes.

Een voorbeeld voor de omgeving
Het project wordt een eerste stap én een voorbeeld van verantwoord bouwen en verwarmen. Met de opgedane kennis wordt in een volgende stap met duurzame oplossingen het comfort van het gehele klooster verbeterd. Hierdoor hebben de monniken en de schoolkinderen in het klooster het voortaan in de winter minder koud en is er in de zomer een koeler binnenklimaat. Het multifunctionele gezondheidscentrum gaat dan ook dienst doen als kenniscentrum voor duurzaam bouwen voor de omgeving.
Wij hopen dat het resultaat van dit project een zaadje mag zijn dat uitgroeit tot duurzaamheid in de hele Kullu vallei.

Samenwerking
Dit initiatief is genomen door The Dagpo Educational Fund (TDEF) die samen met stichting Kadam Chöling werkt aan het project. Beide organisaties zijn nauw verbonden aan het Dagpo klooster. Samen met studenten van de TU-Delft en hun begeleiders en een Indiaas architectenbureau is er het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de eerste ontwerpen voor dit gezondheidscentrum.
Het tot een goed resultaat brengen van dit project is een grote wens van Rinpochee.

Lees hier het verslag van de presentaties van de TU studenten aan Rinpochee.

Verslag presentaties studenten TU Delft

We zijn heel blij dat de Stichting Wilde Ganzen het project steunt! Zij zijn bereid om voor elke verworven euro een halve euro extra bij te dragen. Hierdoor kan wanneer er € 31.500 is ingezameld de bouw van het gezondheidscentrum beginnen in India.

 

Helpt u mee?
Voor de bouw van het gezondheidscentrum is er geld nodig. Wij willen u vragen mee te helpen om dat bij elkaar te krijgen. Rinpochee’s wens en advies is dat we dit proberen te doen middels acties!
Enkele ideeën ter inspiratie: maak een diner voor familie en vrienden, geef een huisconcert of organiseer een workshop taarten bakken.
Laat ons ​weten welke actie u gaat starten. We plaatsen dit dan op de website en op de Facebook pagina van Kadam Chöling. Uw actie kan ook andere mensen inspireren. Iedere bijdrage is van belang voor de realisatie van dit project!

Er zijn al enkele acties gestart door leden en sympathisanten van Kadam Chöling.
Zo kunt u bij 'Annemieke's (Jansen) Naaiatelier' boekomslagen, meditatiekussentjes, tassen en meer laten maken. De opbrengst komt geheel ten goede aan dit project.
Zie link: Annemieke's Naaiatelier
Op zondag 26 maart was er een benefietconcert in Zandvoort en er is een benefiet-yogacursus in Haarlem in voorbereiding, evenals een huisconcert in september in Amstelveen.

Contact en informatie
dagpoproject@gmail.com
Nicole Bodewes - 06 • 14640872
Elly Hendriks - 072 • 8445578

Bankrekeningnummer (alleen voor dit project)
NL25TRIO 0338420754 o.v.v. project gezondheidscentrum Kais

Stichting Kadam Chöling

Dagpo Rinpochee

Dagpo Rinpochee

De Stichting Kadam Chöling is op 27 september 2005 opgericht met als voornaamste doel het ondersteunen van de activiteiten van het kerkgenootschap Kadam Chöling. In de statuten wordt dit doel als volgt omschreven:
- verlenen van materiële en immateriële steun aan het Tibetaans boeddhistisch kerkgenootschap Kadam Chöling.
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk betekent dit dat stichting Kadam Chöling zich voornamelijk bezighoudt met het uitgeven van boeken en transcripten en alle overige steun die zij kan bieden in het belang van het boeddhisme in het algemeen en de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder.

De meeste lezingen die worden georganiseerd door Kadam Chöling, worden door de stichting geredigeerd en uitgebracht in transcript- of boekvorm. De stichting SKC heeft geen winstoogmerk. Overeenkomstig de instructies van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee worden onze uitgaven met een minimale winstmarge verkocht. De winstmarge wordt gebruikt om het risico van niet verkochte voorraden te dekken, toekomstige uitgaven te financieren en voor lopende kosten van de stichting. Zo proberen we de drempel om een uitgave aan te schaffen zo laag mogelijk te houden.

Tevens houdt de stichting zich rechtstreeks en via Entraide Franco-Tibetaine Nederland bezig met het bieden van steun aan projecten en aan leraren die van belang zijn voor het boeddhisme, in het bijzonder voor de overleveringslijn van het Dagpo Klooster. Via de EFT-rekening van de stichting worden giften overgemaakt ter ondersteuning van het klooster Dagpo Shedrup Ling, voor de monniken of voor de naastgelegen school in Kaïs.

ANBI gegevens Stichting Kadam Chöling
Zowel het kerkgenootschap als de stichting staan geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. De stichting is wettelijk verplicht gegevens op de website openbaar te maken. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam ANBI: Stichting Kadam Chöling
RSIN/fiscaal nummer: 814875336
Contactgegevens: Zijlweg 286a, 2015 CN Haarlem
Email: kadamcholing@gmail.com

IBAN SKC: NL53 TRIO 0254 8374 84
IBAN SKC inz. EFT: NL63 TRIO 0390 4571 75

Bestuurssamenstelling
Li Tho van der Bom (voorzitter)
Sandra Tideman (secretaris)
Jacco van de Velden (penningmeester)
Klaas Boer (bestuurslid)
Liang Tjoa (bestuurslid)

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en overige vrijwilligers werken volledig onbezoldigd voor de stichting en ontvangen geen onkostenvergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling
Stichting Kadam Chöling houdt zich met name bezig met het uitgeven van boeken en transcripten en alle overige steun die zij kan bieden in het belang van het boeddhisme in het algemeen en de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder. De meeste lezingen die door Kadam Chöling worden georganiseerd, worden door de stichting geredigeerd en uitgebracht in transcript- of boekvorm. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Financiële verantwoording

SKC balans en V&W 2012

SKC financieel jaarverslag 2013

SKC jaarverslag 2014
SKC financieel jaarverslag 2014
SKC toelichting financieel jaarverslag 2014

SKC jaarverslag 2015
SKC financieel jaarverslag 2015

 

Kadam menu