Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Bezoek Zijne Eminentie Kyabje Yongdzin Ling Rinpochee

Kadam Chöling is verheugd dat Zijne Eminentie Kyabje Yongdzin Ling Rinpochee de uitnodiging om naar Nederland te komen wederom heeft geaccepteerd. Tijdens zijn bezoek aan Nederland geeft hij op donderdag 4 april in ons centrum een Manjushri Jenang Initiatie. Op zaterdag 6 april en zondag 7 april  geeft hij in Amsterdam onderricht over de Lamrim tekst: 'Een Lied gebaseerd op Ervaring'. 

Voor meer informatie en/of om u aan te melden:
Download hier de flyer Bezoek Kyabje Ling Rinpochee 2019 of klik op de links onderaan dit bericht.
 

foto: Piero Sirianni

Korte biografie
Zijne Eminentie de 7e Kyabje Yongdzin Ling Rinpochee werd geboren in 1985 in McLeod Ganj, Dharamsala. In 1987 erkende Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama hem als de reïncarnatie van de 6e Kyabje Yongdzin Ling Rinpochee (1903 - 1983), de voornaamste Senior Tutor van Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama. Hij was ook de 97e Gaden-troonhouder, het hoofd van de Gelugpa-traditie van het Tibetaans boeddhisme. 

Z. Em. Kyabje de 7e Ling Rinpochee heeft de vijf  Geshe studie-onderwerpen voltooid en werd in november 2016 bekroond met zijn Geshe-graad van de Drepung Loseling Monastic University in Zuid-India. Z. Em. Kyabje Ling Rinpochee heeft onlangs een jaar gestudeerd aan het Gyüto Tantric College in Dharamsala.

Programma in Nederland

Dinsdag 2 april, Medicijnboeddha initiatie bij Jewel Heart, Nijmegen

Woensdag 3 april, Witte Tara lang leven initiatie bij Maitreya Instituut, Loenen

Donderdag 4 april, Manjushri initiatie bij Kadam Chöling, Haarlem

Zaterdag 6 en zondag 7 april, Weekendlezing Lamrim, Posthoornkerk Amsterdam

 

Overzicht van het bezoek van Z. Em. Kyabje Ling Rinpochee aan Europa, klik hier.

Website van Z. Em. Kyabje Ling Rinpochee, klik hier.

 

Weekendlezing eerwaarde Dagpo Rinpochee 9 & 10 maart

 
Met zeer veel genoegen kondigen wij aan dat eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee op zaterdag 9 maart en zondag 10 maart wederom Dharma onderricht komt geven in het centrum van Kadam Chöling in Haarlem. Tijdens deze weekendlezing zal hij de beroemde tekst 'De Acht Verzen voor het Trainen van de Geest' behandelen. Voor meer informatie en/of aanmelding, klik hier. 

Cursus Basisbegrippen Boeddhisme

In januari 2019 is er gestart met een nieuwe cursus Basisbegrippen Boeddhisme.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Klik op onderstaande link voor de folder:

Cursus Introductie Boeddhisme

Op 14 maart 2019 start er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Klik op onderstaande link voor de folder:

Project ‘Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais’

Lees meer over dit bijzondere project voor het klooster Dagpo Dratsang onder Kadam Chöling > Project Kais.
Of klik op onderstaande link:

Duurzame bouw van een gezondheidscentrum in Kais

 

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie. Tevens kunt u zo op de hoogte worden gesteld indien het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit is mogelijk  middels een donatie ter plaatse of per bank.

apr 2019

Studiegroep op  16 april, 2019 om  19:30 - 21:30

Introductie Boeddhisme - De werking van ons bewustzijn op  18 april, 2019 om  19:30 - 21:30

Besloten retraite op  22 april, 2019 - 3 mei, 2019 om  Hele dag

mei 2019

Introductie Boeddhisme - Meditatie op  9 mei, 2019 om  19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op  9 mei, 2019 om  20:00 - 21:30

Mantra's rollen op  18 mei, 2019 om  11:00 - 17:00

Extra begeleide Lamrim meditatie op  18 mei, 2019 om  12:30 - 16:30

Djor Chö en studiedag op  19 mei, 2019 om  10:30 - 16:00

Basisbegrippen boeddhisme op  19 mei, 2019 om  13:00 - 16:00

Studiegroep op  21 mei, 2019 om  19:30 - 21:30

1 2 3 4

Kadam menu