Lidmaatschap / donateur / belangstellende / aanvragen gebeden

lidmaatschap

Dalai Lama en Dagpo Rinpochee

Dalai Lama en Dagpo Rinpochee

Het kerkgenootschap Kadam Chöling heeft leden en donaties nodig om haar activiteiten uit te kunnen voeren. Wij stellen op prijs als u lid en/of donateur zou willen worden.

Bijdrage lidmaatschap 2020

Individuele lidmaatschap: € 60,-

Gezinslidmaatschap: € 95,-

U kunt uw bijdrage voor het lidmaatschap over maken op rekeningnummer NL56INGB0000354614 t.n.v. Kadam Chöling te Amsterdam o.v.v. bijdrage lidmaatschap 2020 én uw naam. Vul tevens het formulier op deze pagina in. Wij houden u als lid op de hoogte van onze activiteiten middels e-mail.

Donateur

Kadam Chöling is een organisatie die zonder winstoogmerk wil bijdragen aan de verspreiding van het Tibetaanse boeddhisme in Nederland. Kadam Chöling probeert haar activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken en de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. U kunt Kadam Chöling steunen in haar activiteiten middels een donatie. Kadam Chöling heeft een ANBI status. FDit betekent dat donatie en giften aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL56 INGB 0000354614 t.n.v. Kadam Chöling te Amsterdam o.v.v. donatie

Belangstellende

U kunt zich als belangstellende opgeven via het formulier op deze pagina. Wij houden u dan per e-mail op de hoogte van onze activiteiten.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanvraag van gebeden


Aanvragen van gebeden

U kunt voor uw naasten (en huisdieren) die in moeilijkheden verkeren of overleden zijn de monniken van het klooster Dagpo Shedrup Ling verzoeken om gebeden voor hen te doen.
U dient hiervoor de volgende procedure te volgen:

 1. Een e-mail sturen naar Entraide Franco Tibétain Nederland, eft.nld@gmail.com, met het verzoek voor het opdragen van gebeden in het Dagpo Shedrub Ling klooster.
  U geeft hierin aan:  • voor en achternaam van de persoon of personen (of dier)
                                    • zijn/haar geboortedatum
                                    • een korte omschrijving van de situatie 

 2. U geeft aan welk bedrag u daarvoor zult doneren en maakt dit bedrag over op:
  NL63 TRIO 0390 4571 75  t.n.v. Stichting Kadam Chöling inz. EFT te Haarlem onder vermelding van ‘gebeden’.

De binnengekomen verzoeken voor gebeden worden direct gemaild naar Venerable Sangye Ngawang, contactpersoon van het klooster. We kunnen helaas niet aangeven hoeveel tijd er zit tussen de aanvraag en het opdragen van de gebeden, maar meestal is dit slechts enkele dagen.

ANBI Status

Stichting Kadam Chöling heeft de ANBI status. Dit houdt in dat schenkingen vrij van recht kunnen worden gedaan en dat deze - afhankelijk van uw inkomen en het totaal aantal schenkingen dat u doet - voor u aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting. U kunt ook een Overeenkomst tot periodieke schenking aangaan. Hierdoor zijn al uw giften aftrekbaar. Wilt u meer informatie hierover ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar de penningmeester van Stichting Kadam Chöling jacco@poldervelden.nl.

Kadam menu