Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Cursus Basisbegrippen Boeddhisme

Op 8 september 2019 wordt er gestart met een nieuwe cursus Basisbegrippen Boeddhisme.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Klik op onderstaande link voor de folder:

Cursus Introductie Boeddhisme

Vanaf 12 september 2019 start er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme.
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Klik op onderstaande link voor de folder:
 

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie. Tevens kunt u zo op de hoogte worden gesteld indien het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit is mogelijk  middels een donatie ter plaatse of per bank.

sep 2019

Studiegroep op  17 september, 2019 om  19:30 - 21:30

Tuindag op  21 september, 2019 om  11:30 - 16:00

Extra begeleide Lamrim meditatie op  21 september, 2019 om  12:30 - 16:30

Djor Chö en studiedag op  22 september, 2019 om  10:30 - 16:00

melodieën oefenen van de Kra;ensnoerDjor Chö op  22 september, 2019 om  12:30 - 13:00

Tibetaanse taal op  26 september, 2019 om  20:30 - 22:00

okt 2019

Basisbegrippen Boeddhisme op  6 oktober, 2019 om  13:00 - 16:00

Introductie Boeddhisme - De werking van ons bewustzijn op  10 oktober, 2019 om  19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op  10 oktober, 2019 om  20:30 - 22:00

1 2 3

Kadam menu