Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Centrum Kadam Chöling is gesloten tot 30 november

Door de maatregelen van de regering op 13 oktober jl. om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan is het centrum van Kadam Chöling gesloten t/m 30 november.

Aangezien we verwachten dat de maatregelen de komende weken niet versoepeld zullen worden, zijn de activiteiten in de maand november alléén via Zoom te volgen. In het programmaoverzicht kunt u zien om welke programmaonderdelen dit gaat.  

Als u geïnteresseerd bent om deze maand één of meerdere keren deel te nemen aan een ZOOM activiteit én u bent lid van Kadam Chöling, kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com 
U ontvangt na aanmelding een mail met de meeting-ID en de passcode voor álle ZOOM activiteiten in de maand november. Deze inloggegevens zijn alleen te gebruiken door de ontvanger en kunnen niet doorgegeven worden.

Indien u niet meer wilt deelnemen aan deze ZOOM activiteiten kunt u dit laten weten door eveneens een mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com. Wij zorgen dan dat u geen nieuwe link meer ontvangt. 

Programma november 2020

Programma sept-dec 2020

Basisbegrippen Boeddhisme

In september 2020 is er weer een cursus Basisbegrippen Boeddhisme gestart.

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.
 
Link naar de folder:

Cursus Introductie Boeddhisme

In september 2020 is er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme gestart.
 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Link naar de folder:

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie ivm het maximaal aantal aanwezigen in het centrum. Daarnaast kunnen we u dan op de hoogte stellen wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit kan middels een donatie ter plaatse of per bank.

nov 2020

Via ZOOM: Meditation on Tara op  25 november, 2020 om  19:30 - 20:45

Via ZOOM: Zuiveringsweekend 35 Boeddha's op  28 november, 2020 - 29 november, 2020 om  09:15 - 17:00

dec 2020

Via ZOOM: Meditation on Tara op  2 december, 2020 om  19:30 - 20:45

Webcast onderricht eerwaarde Dagpo Rinpochee op  5 december, 2020 - 6 december, 2020 om  Hele dag

Basisbegrippen boeddhisme op  6 december, 2020 om  13:00 - 16:00

Je Tsongkhapa dag op  9 december, 2020 - 10 december, 2020 om  Hele dag

Via ZOOM: Meditation on Tara op  9 december, 2020 om  19:30 - 20:45

Studiegroep: boeddhistische filosofie op  15 december, 2020 om  19:30 - 21:30

Via ZOOM: Meditation on Tara op  16 december, 2020 om  19:30 - 20:45

Mantra's rollen op  19 december, 2020 om  11:00 - 16:00

1 2

Kadam menu