Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Onderricht eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee • 7 & 8 maart

Wij zijn zeer verheugd dat eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee onze uitnodiging heeft geaccepteerd om weer naar het centrum in Haarlem te komen voor het geven van onderricht op zaterdag 7 en zondag 8 maart.
 
'Zeven Punten Training van de Geest'  (Lo Jong) op basis van een commentaar door Geshe Lamrimpa Ngawang Phuntsog (1922 - 1997).
Dagpo Lama Rinpochee behandelt deze dagen de beroemde tekst 'Zeven Punten Training van de Geest' door Kadampa Geshe Chekawa (1102–1176) op basis van een commentaar dat is geschreven door de beroemde Geshe Lamrimpa Ngawang Phuntsog.

Geshe Lamrimpa was een beroemde en geschoolde leraar van de vorige eeuw uit het Drepung Loseling klooster die nooit Tibet heeft verlaten. Toen Dagpo Rinpochee in 1987 Tibet bezocht, vond er een ontmoeting plaats tussen Rinpochee en Geshe Lamrimpa. Geshe Lamrimpa gaf Rinpochee toen de overdracht van het commentaar dat hij had geschreven op de beroemde tekst van Geshe Chekawa. Rinpochee heeft helaas nooit de mogelijkheid gehad om de overdracht van dit commentaar door te geven aan een van de leerlingen van Geshe Lamrimpa, Geshe Konchog Lhundup. Hij was de eerste Geshe die in Nederland woonde en boeddhistisch onderricht gaf. Omdat veel Nederlandse studenten onderricht hebben gekregen van Geshe Konchog Lhundup en dus een band hebben met hem, heeft Rinpochee besloten om dit commentaar te willen behandelen.

Het is aan te bevelen dit onderricht beide dagen te volgen. Enige basiskennis van het boeddhistisch gedachtegoed is aanbevolen, maar de lezing is ook goed te volgen zonder enige voorkennis. Het onderricht wordt vertaald naar het Nederlands.

Datum en tijd
Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020
Beide dagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur

Let op:
Tijden kunnen worden aangepast afhankelijk van hoe Rinpochee zich voelt. Bij aanpassingen  sturen we
een e-mail naar de mensen die zich hebben opgegeven.

Adres
Tibetaans boeddhistisch centrum van Kadam Chöling
Tempel Yiga Chödzin
Zijlweg 286A (de ingang bevindt zich links van het gebouw)
2015 CN Haarlem

Aanmelden
Omdat wij veel deelnemers verwachten, is uw aanmelding verplicht.
Meer info en aanmelden kan via dit online formulier

Basisbegrippen Boeddhisme

Vanaf 5 januari is er weer gestart met een cursus Basisbegrippen Boeddhisme.

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.
 
Link naar de folder:
 

Cursus Introductie Boeddhisme

Vanaf 5 maart 2020 start er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme.
 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Link naar de folder:
 

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie. Tevens kunt u zo op de hoogte worden gesteld indien het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit is mogelijk  middels een donatie ter plaatse of per bank.

feb 2020

Tibetaans Nieuwjaar • Losar op  24 februari, 2020 om  Hele dag

mrt 2020

Tara puja/studie-uur op  1 maart, 2020 om  10:30 - 15:00

Basisbegrippen boeddhisme - nieuwe groep op  1 maart, 2020 om  13:00 - 16:00

Introductie boeddhisme op  5 maart, 2020 om  19:30 - 21:30

Tibetaanse taal op  5 maart, 2020 om  19:30 - 21:30

Onderricht eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee op  7 maart, 2020 - 8 maart, 2020 om  Hele dag

Mantra's rollen op  14 maart, 2020 om  11:00 - 17:00

Djor Chö en studiedag op  15 maart, 2020 om  10:30 - 16:00

Melodieën oefenen op  15 maart, 2020 om  12:30 - 13:00

Studiegroep op  17 maart, 2020 om  19:30 - 21:30

1 2 3 4 5

Kadam menu