Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Activiteiten wegens Coronavirus geannuleerd

Vanwege het coronavirus is centrum Kadam Chöling gesloten. Wanneer de restricties door de regering worden versoepeld en het weer verantwoord is om open te gaan laten wij u dit weten.

Het bestuur van Kadam Chöling

Onderricht eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee uitgesteld

Het Dharma onderricht over de 'Zeven Punten Training van de Geest' (Lo Jong) op basis van een commentaar door Geshe Lamrimpa Ngawang Phuntsog (1922 - 1997) door eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee is uitgesteld.

Gezien de huidige situatie rondom de verspreiding in Europa van het Corona virus en het feit dat met name oudere mensen vatbaar zijn om ziek te worden als ze in contact komen met het Corona virus, is besloten dat Rinpochee momenteel niet gaat reizen.                         

We hopen dat Rinpochee in de nabije toekomst alsnog naar Nederland kan komen.

Basisbegrippen Boeddhisme

In januari is er weer gestart met een cursus Basisbegrippen Boeddhisme.

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.
 
Link naar de folder:
 

Cursus Introductie Boeddhisme

Vanaf 5 maart 2020 start er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme.
 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Link naar de folder:
 

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie. Tevens kunt u zo op de hoogte worden gesteld indien het programma door onvoorziene omstandigheden wordt gewijzigd.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit is mogelijk  middels een donatie ter plaatse of per bank.

Geen Evenementen

Kadam menu