Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Centrum Kadam Chöling gesloten

Het centrum van Kadam Chöling is de maand januari gesloten voor live activiteiten.

Er wordt aan ons allen gevraagd de komende weken zo min mogelijk te reizen, en het advies van de BUN aan de leden is om na 17.00 geen activiteiten aan te bieden.
Dit is omdat wij als kerkgenootschap onderdeel zijn van de maatschappij, en er van ons als boeddhistisch beoefenaar verwacht wordt dat wij proberen een ander niet te schaden.
Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk voor elkaar te zorgen.

Omdat we niet weten hoe de situatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen willen we als organisatie de risico's voor onze - veelal oudere - leden/geïnteresseerden zo klein mogelijk houden.

Activiteiten via Zoom

In het programmaoverzicht kunt u zien welke activiteiten via Zoom te volgen zijn.
Als u de ZOOM inloggegevens van de maand december ontvangen hebt, ontvangt u automatisch de inloggegevens voor de maand januari 2022. U hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden voor ZOOM-activiteiten.

Als u niét de ZOOM informatie van de vorige maand ontvangen heeft en u wilt deelnemen aan een ZOOM activiteit van Kadam Chöling én u bent lid van Kadam Chöling, kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com.

U ontvangt na aanmelding een e-mail met de meeting-ID en de passcode voor álle ZOOM activiteiten in de desbetreffende maand. Deze inloggegevens zijn alleen te gebruiken door de ontvanger en kunnen niet doorgegeven worden.

Indien u níet meer wilt deelnemen aan het ZOOM-programma, kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com.

Introductie Boeddhisme en Basisbegrippen Boeddhisme

In september 2021 zijn we gestart met een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme (zie bijlage op de site van KC).
Vanaf oktober 2021 is de cursus Basisbegrippen Boeddhisme gestart.
Iedereen is welkom bij deze twee groepen, los van het feit of u al eerder aan een van deze groepen heeft deelgenomen.

Tevens is er gestart met een nieuwe lijst voor special dedications. Als u deelneemt aan de gebeden én een speciale toewijding hebt, kunt u deze via kadamcholing@gmail.com - uiterlijk 24 uur voor aanvang van een activiteit- kenbaar maken met in het onderwerp van uw mail: Toewijding.

Weekendretraite december 2021 verplaatst

LET OP:
De weekendretraite van 10 t/m 12 december 2021 is verplaatst naar vrijdag 28 januari t/m zondag 30 januari 2022.

De retraite is van vrijdag 19.30 uur tot en met zondag 18.30 uur.”

Onderwerp: Mentale Factoren

Aanmelden: kadamcholing@gmail.com

Programma januari 2022

Introductie Boeddhisme

Vanaf 30 september 2021 starten we weer met de cursus Introductie Boeddhisme. Meer informatie vindt u in de onderstaande folder.

Folder Introductie Boeddhisme najaar 2021

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie ivm het maximaal aantal aanwezigen in het centrum. Daarnaast kunnen we u dan op de hoogte stellen wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit kan middels een donatie ter plaatse of per bank.

jan 2022

Via ZOOM: Meditation on Tara op  26 januari, 2022 om  19:30 - 20:45

Meditatie op de Lamrim (alleen via Skype) op  27 januari, 2022 om  09:00 - 12:30

Weekendretraite (via Zoom) op  28 januari, 2022 - 30 januari, 2022 om  Hele dag

feb 2022

Via ZOOM: Meditation on Tara op  2 februari, 2022 om  19:30 - 20:45

Meditatie op de Lamrim (alleen via Skype) op  3 februari, 2022 om  09:00 - 12:30

Meditation on Tara op  6 februari, 2022 om  10:00 - 11:15

Via ZOOM: Meditation on Tara op  9 februari, 2022 om  19:30 - 20:45

Meditatie op de Lamrim (alleen via Skype) op  10 februari, 2022 om  09:00 - 12:30

Studiegroep: boeddhistische filosofie op  15 februari, 2022 om  19:30 - 21:30

Via ZOOM: Meditation on Tara op  16 februari, 2022 om  19:30 - 20:45

1 2 3 4 5 6 7

Kadam menu