Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Activiteiten en corona protocol

Vanaf september zullen we in ons centrum in Haarlem weer een aantal activiteiten gaan opstarten. Daarvoor hebben we een corona veiligheidsprotocol opgesteld.

Wij vragen u dringend om dit protocol goed door te lezen (zie bijlage)!

Mocht u daar nog vragen over hebben, dan horen we dat graag.

Corona maatregelen versie 26 augustus 2020

M.b.t. aanmelding aanwezigheid:

Iedereen die wenst mee te doen aan een activiteit in het centrum dient zich uiterlijk 2 dagen voor de activiteit aan te melden via een email naar kadamcholing@gmail.com of naar de studiebegeleider, zodat er altijd minimaal één dag zit tussen de aanmelding en de activiteit. Bijv. voor een activiteit op zondag meld je je uiterlijk vrijdag aan.

Daarmee weten we wie gaat komen en kunnen we het maximale aantal deelnemers van 15 in de gaten houden.

We kunnen daardoor ook een wachtlijst bijhouden.
Let op: als u zich niet aangemeld heeft, loopt u het risico voor niets te reizen en niet te kunnen deelnemen aan de betreffende activiteit.        

Tijdens de gezamenlijke puja's en gebeden in het centrum zal alléén de umze hardop zingen, de rest kan zacht mee fluisteren.

Het oefenen van de melodieën van de Djor Chö op de 3e zondag vervalt helaas voor onbepaalde tijd.

Er zullen op drie manieren activiteiten georganiseerd worden. Indien het nodig is stellen we dat bij:

1. Alleen LIVE: met maximaal 15 mensen in het centrum.  

2. Hybride vorm, combinatie van LIVE en ZOOM:  de bijeenkomst in het centrum is óók per ZOOM te volgen. Zie verder onder ZOOM.

3. ZOOM: In het programmaoverzicht kunt u zien welke onderdelen óók per ZOOM, of alléén per ZOOM te volgen zijn.

Als u geïnteresseerd bent om in de maand september één of meer keer deel te nemen aan een ZOOM activiteit, kunt u zich, als u lid bent van Kadam Chöling, aanmelden via kadamcholing@gmail.com.

U ontvangt dan een mail retour met de meeting-ID en de passcode voor álle ZOOM activiteiten in de maand september.

De leden die voor de zomerperiode de ZOOM links ontvingen, krijgen vrijdag 4 september automatisch de ZOOM informatie voor september.

Wilt u niet meer deelnemen aan de ZOOM activiteiten, wilt u ons dat dan berichten, dan zorgen wij dat u ook geen nieuwe link meer ontvangt.

Programma overzicht sept-dec 2020

Basisbegrippen Boeddhisme

In september start er weer een cursus Basisbegrippen Boeddhisme.

Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Begeleiding: Lan Tjoa e.a.
 
Link naar de folder:
 
 

Cursus Introductie Boeddhisme

In september 2020 start er een nieuwe cursus Introductie Boeddhisme.
 
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus, los van het feit of je al eerder hebt meegedaan.
Aanmelden via: kadamcholing@gmail.com
 
Link naar de folder:
 

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie ivm het maximaal aantal aanwezigen in het centrum. Daarnaast kunnen we u dan op de hoogte stellen wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit kan middels een donatie ter plaatse of per bank.

okt 2020

Tibetaanse taal op  1 oktober, 2020 om  19:30 - 21:00

Extra begeleide Lamrim meditatie op  3 oktober, 2020 om  12:30 - 16:30

Basisbegrippen boeddhisme op  4 oktober, 2020 om  13:00 - 16:00

Meditation on Tara (alleen via Zoom) op  7 oktober, 2020 om  19:30 - 20:45

Meditation on Tara (alleen via Zoom) op  14 oktober, 2020 om  19:30 - 20:45

Tibetaanse taal op  15 oktober, 2020 om  19:30 - 21:00

Webcast onderricht eerwaarde Dagpo Rinpochee op  17 oktober, 2020 - 18 oktober, 2020 om  Hele dag

Mantra's rollen op  17 oktober, 2020 om  11:00 - 16:00

Studiegroep: boeddhistische filosofie op  20 oktober, 2020 om  19:30 - 21:30

1 2 3 4

Kadam menu