Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.
eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Centrum Kadam Chöling gesloten – Bijeenkomsten via Zoom

Ook in mei 2021 zal het centrum van Kadam Chöling nog gesloten zijn en zijn de activiteiten alléén via Zoom te volgen.
In het programmaoverzicht kunt u zien om welke programmaonderdelen dit gaat.

Als u deel hebt genomen aan ZOOM activiteiten in de maand april, ontvangt u automatisch de inloggegevens voor de maand mei. U hoeft zich dan niet opnieuw aan te melden.

Als u geïnteresseerd bent om deze maand één of meerdere keren deel te nemen aan een ZOOM activiteit én u bent lid van Kadam Chöling, kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com.
U ontvangt na aanmelding een mail met de meeting-ID en de passcode voor álle ZOOM activiteiten in de maand mei.
Deze inloggegevens zijn alleen te gebruiken door de ontvanger en kunnen niet doorgegeven worden.

Indien u níet meer wilt deelnemen aan ons ZOOM-programma, kunt u dit laten weten door eveneens een mail te sturen naar kadamcholing@gmail.com.
Wij zorgen dan dat u geen nieuwe inloginformatie meer ontvangt.

Retraites

Kadam Chöling is blij dat zij n.a.v. de weekendretraite van december 2020 een vervolgretraite kan organiseren van vrijdagavond 14 mei 19.30 uur t/m zondag 16 mei 18.30 uur.
Als u lid bent en wilt deelnemen dient u zich voor 9 mei aan te melden middels het inschrijfformulier: https://bit.ly/3sSk9t8

De data van de volgende begeleide weekendretraites op de mentale factoren zijn:
• Vrijdagavond 27 augustus t/m zondag 29 augustus
• Vrijdagavond 17 december t/m zondag 19 december

Programma mei 2021

Parkeerbeleid Haarlem en rondom het centrum

Klik op de link voor informatie over het parkeerbeleid rondom het centrum van Kadam Chöling en overige wijken in Haarlem en Overveen:
Parkeren in Haarlem

Parkeren in parkeergarages

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelding is belangrijk voor de organisatie ivm het maximaal aantal aanwezigen in het centrum. Daarnaast kunnen we u dan op de hoogte stellen wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

De activiteiten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Dit kan middels een donatie ter plaatse of per bank.

aug 2021

Besloten retraite op  3 augustus, 2021 - 14 augustus, 2021 om  Hele dag

Korte retraite op  27 augustus, 2021 - 29 augustus, 2021 om  Hele dag

dec 2021

Korte retraite op  17 december, 2021 - 19 december, 2021 om  Hele dag

Kadam menu