Donaties

Donatie

Dalai Lama en Dagpo Rinpochee

ZH Dalai Lama en Eerwaarde Dagpo Rinpochee

Kadam Chöling is een organisatie die zonder winstoogmerk wil bijdragen aan de verspreiding van het Tibetaanse boeddhisme in Nederland. Kadam Chöling probeert haar activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken. U kunt Kadam Chöling in haar activiteiten steunen middels een donatie. Kadam Chöling heeft een ANBI status. Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden donatie en giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Wilt u een donatie geven? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL56 INGB 0000354614 t.n.v. Kadam Chöling te Amsterdam o.v.v. donatie

Periodieke gift in geld

De belastingdienst biedt ruimere aftrekmogelijkheden aan schenkers die minimaal vijf jaar een periodieke gift aan een ANBI willen doen én dat middels een overeenkomst willen vastleggen. U kunt in deze overeenkomst ook opnemen dat de schenking in een aantal gevallen eerder beëindigd kan worden. Voor meer informatie kunt u contact met opnemen via het contactformulier.

Kadam menu