Kyabje Trijang Rinpochee

(1901 – 1981)

Kyabje Trijang Rinpochee

Kyabje Trijang Rinpochee

Kyabje Trijang Dorje Chang is een van de meest vooraanstaande Tibetaans boeddhistische leraren van de 20e eeuw. Hij was samen met Kyabje Ling Dorje Chang de voornaamste leraar van Z.H. de 14e Dalai Lama. Daarnaast was hij de voornaamste leraar van veel andere bekende meesters van deze tijd, waaronder Dagpo Rinpochee, Kyabje Song Rinpochee, Lama Yeshe en Geshe Rabten. De verspreiding van het Tibetaans boeddhisme in het westen is direct en indirect verbonden met Kyabje Trijang Dorje Chang, door het onderricht dat hij zelf gegeven heeft en door zijn leerlingen.

Kyabje Trijang Dorje Chang was een van de voornaamste discipelen van de beroemde Kyabje Pabongka Dorje Chang (1878-1941). Het was Kyabje Trijang Dorje Chang die de lamrim-lessen van Kyabje Pabongka Dorje Chang op schrift stelde. Deze lessen werden later in het Engels vertaald en uitgegeven met als titel Liberation in our Hands.

Kyabje Pabongka Dorje Chang gebruikte voor deze lessen de instructies die hijzelf van zijn voornaamste spirituele leraar Dagpo Lama Rinpochee Jampel Lhundrup (de vorige incarnatie van de huidige Dagpo Rinpochee) had ontvangen.

In 1959 was het dankzij de wijsheid en inzet van Kyabje Trijang Dorje Chang dat de Dalai Lama en veel andere Tibetanen veilig konden ontsnappen uit Tibet.

Kyabje Trijang Dorje Chang is een van de voornaamste leraren van Dagpo Rinpochee en ze hebben een bijzondere band. Dagpo Rinpochee heeft veel persoonlijk onderricht van Kyabje Trijang Dorje Chang ontvangen, zowel in soetra als tantra. Kyabje Trijang Dorje Chang bezocht meerdere malen Dagpo Rinpochee in Frankrijk.

Onder de incarnaties van Kyabje Trijang Dorje Chang worden vele grote meesters gerekend, waaronder Chandrakirti (600-650), Padmasambhava (8 e eeuw) en Jowo Atisha (982 – 1054). De laatste twee meesters hebben een belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van het boeddhisme in Tibet. Jowo Atisha reisde vanuit India naar Sumatra waar hij 12 jaar lang onderricht ontving van zijn voornaamste leraar Lama Serlingpa. Deze is een van de vorige incarnaties van Dagpo Rinpochee.

Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee

Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee

Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee

(1982 – heden)

In 1982 werd de incarnatie van Kyabje Trijang Dorje Chang geboren in een Tibetaanse familie in Noord-India. In april 1985, toen hij 3 jaar oud was, werd hij officieel erkend door de Dalai Lama en kreeg hij de namen Tenzin Lobsang Yeshe Gyatso. Momenteel is hij beter bekend als Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee.

Op 6-jarige leeftijd trad hij toe tot het Shartse College van de Ganden kloosteruniversiteit. Toen hij 8 jaar was werd hij door de Dalai Lama tot novice gewijd. Vanaf dat moment begon zijn dharma-studie en ontving hij lessen en transmissies van vele leraren, waaronder de Dalai Lama en zijn privé-leraar Lati Rinpochee.

In juni 2002 bracht Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee een bezoek aan Dagpo Rinpochee in Frankrijk. Aansluitend kwam hij op uitnodiging van Kadam Chöling enkele dagen naar Nederland. Hij heeft toen een Lang Leven Initiatie van Boeddha Amitayus en een lezing over De Basis van Alle Goede Eigenschappen, een lamrim-tekst van Je Tsong Khapa, gegeven.

Momenteel verblijft Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee in zijn boeddhistisch centrum in Vermont, VS. Hij zet hier zijn studie voort en geeft regelmatig onderricht. Dagpo Rinpochee bezoekt hem regelmatig en geeft er tevens onderricht.

Kadam menu