EFT-NL

Geschiedenis

Sinds 1950 zijn grote delen van Tibet bezet door China. Om de culturele en spirituele tradities te kunnen behouden is een grote groep Tibetanen noodgedwongen naar het buitenland gevlucht, waaronder India.
Ondanks enkele verbeteringen is de situatie in de Tibetaanse vluchtelingenkampen nog steeds zorgwekkend: slechte huisvesting; gebrek aan voedzaam voedsel; uitbraken van ziektes als malaria, tuberculose, infectieziekten en hepatitis.
Gemotiveerd om de oorspronkelijke Tibetaanse culturele en spirituele identiteit te behouden, wonen velen in kloosters en/of studeren in de kloosteruniversiteiten. Het bestaan van de kloosters is van groot belang voor het behoud van de Tibetaanse spirituele cultuur, maar de leefomstandigheden van de monniken laten vaak zeer te wensen over.

Entraide Franco-Tibétaine (NL)

Om op een goede manier hulp te kunnen bieden is in 1987 door Eerwaarde Dagpo Rinpochee de Franse stichting Entraide Franco-Tibétaine (EFT) opgericht. In overleg met Eerwaarde Dagpo Rinpochee heeft Kadam Chöling in 2008 een Nederlandse afdeling van deze stichting opgericht: Entraide Franco-Tibétaine Nederland (EFT-NL) met als belangrijkste reden het vereenvoudigen van de mogelijkheid vanuit Nederland te doneren.

EFT is een culturele non-profit organisatie die tot doel heeft de Tibetaanse vluchtelingen en monniken in India te steunen. Abbé Pierre is tot zijn dood beschermheer van de stichting geweest.
De stichting heeft sinds haar oprichting onder andere hulp kunnen bieden aan Tibetaanse vluchtelingen in zuid India (Mundgod) en midden India (Mainpat). De projecten omvatten steun aan klooster, school en een huis voor hulpbehoevende ouderen.

Dagpo Dratsang

De traditie van Dagpo Dratsang, ook wel het Dagpo Shedrup Ling klooster genoemd, in Kullu voert terug naar het klooster dat in het verleden in Tibet heeft gestaan en het Mahayana-boeddhisme onderwees. Nadat de Eerwaarde Dagpo Rinpochee in 1959 Tibet moest ontvluchten heeft hij vanuit Frankrijk voortdurend gewerkt aan de wederopbouw van dit klooster; de boeddhistische kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in Kullu te India.
In april 2004 werd de school geopend en op 11 mei 2005 werd het klooster ingewijd door Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die tevens de abt van het klooster is.
Het project Dagpo Dratsang bestaat uit twee onderdelen:

• Dagpo Thoesamling school voor de jonge monniken. Hier wordt naast het reguliere Indiase lesprogramma ook de Tibetaanse taal en cultuur gedoceerd.
• Dagpo Shedrup Ling klooster voor monniken, tevens toegankelijk voor westerse geïnteresseerden die het boeddhisme volgens de mahayana-traditie willen bestuderen. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de monniken in zo optimaal mogelijke condities kunnen studeren, mediteren en praktiseren.

Wat is nodig

In het verleden in Tibet kende dit klooster een traditie van sponsoring waardoor in de materiële behoeften van de monniken werd voorzien. In India bestaat deze traditie niet, met als gevolg dat het klooster niet zonder hulp kan voortbestaan.
Kenmerkend voor EFT is dat het directe hulp biedt aan klooster en school. Er wordt geen kapitaal opgebouwd; het binnengekomen geld wordt rechtstreeks besteed aan concrete, op dat moment noodzakelijke doelen.

Wat kunt u doen

Voor het Dagpo Dratsang project te Kullu is nog steeds geld nodig.
U kunt op 2 manieren helpen:

  • middels een eenmalige donatie
  • door het aangaan van een sponsorschap van een monnik en/of schoolkind (€25 per maand of in termijnen).

EFT-NL is onderdeel van de stichting Kadam Chöling. Daar de stichting een ANBI-status heeft zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Contact

eft@kadamcholing.nl

Bankrekeningnummer: NL63 TRIO 0390 4571 75
t.n.v. Stichting Kadam Choling inzake EFT-NL
onder vermelding van: ‘eenmalige donatie’ of ‘sponsorschap van monnik en/of schoolkind’

Kadam menu