EFT-NL

GESCHIEDENIS

Sinds 1950 zijn grote delen van Tibet bezet door China. Om de culturele en spirituele tradities te kunnen behouden is een grote groep Tibetanen noodgedwongen naar het buitenland gevlucht, waaronder India.
Ondanks enkele verbeteringen is de situatie in de Tibetaanse vluchtelingenkampen nog steeds zorgwekkend: slechte huisvesting; gebrek aan voedzaam voedsel; uitbraken van ziektes als malaria, tuberculose, infectieziekten, hepatitis.
Gemotiveerd om de oorspronkelijke Tibetaanse culturele en spirituele identiteit te behouden, wonen velen in kloosters en/of studeren in de kloosteruniversiteiten. Het bestaan van de kloosters is van groot belang voor het behoud van de Tibetaanse spirituele cultuur, maar de leefomstandigheden van de monniken laten vaak zeer te wensen over.

ENTRAIDE FRANCO-TIBETAINE (NL)

Om op een goede manier hulp te kunnen bieden is in 1987 door Dagpo Rinpochee de Franse stichting Entraide Franco-Tibetaine (EFT) opgericht. In overleg met Dagpo Rinpochee heeft Kadam Chöling in 2008 een Nederlandse afdeling van deze stichting opgericht: Entraide Franco-Tibetaine Nederland (EFT-NL) met als belangrijkste reden het vereenvoudigen van de mogelijkheid vanuit Nederland te doneren.

De school in Kullu bij het klooster Dagpo Shedrupling

EFT is een culturele non-profit organisatie die tot doel heeft de Tibetaanse vluchtelingen en monniken in India te steunen. Abbé Pierre is tot zijn dood beschermheer van de stichting geweest.
De stichting heeft sinds haar oprichting onder andere hulp kunnen bieden aan Tibetaanse vluchtelingen in zuid India (Mundgod) en midden India (Mainpat). De projecten omvatten steun aan klooster, school en een huis voor hulpbehoeftige ouderen.

KULLU

Een belangrijke nieuwe activiteit van de laatste jaren is het Dagpo Dratsang project: de bouw van een klooster en school in de Kullu vallei, gelegen in het noordelijke deel van de Himalaya in India. Steeds meer Tibetanen vestigen zich in deze regio en hebben de diepe wens hun eigen spirituele en culturele wortels in stand te houden.
EFT-NL heeft de keuze gemaakt zich in de toekomst met name te richten op ondersteuning van dit Dagpo Dratsang project te Kullu.

Het project DAGPO DRATSANG bestaat uit twee onderdelen:

• Dagpo Thoesamling school voor de jonge monniken. Hier wordt naast het reguliere Indiase lesprogramma met name de Tibetaanse taal en cultuur gedoceerd.
• Dagpo Shedrupling klooster, zowel toegankelijk voor monniken van de Dagpo Dratsang gemeenschap te Kullu, als voor westerse geïnteresseerden die het boeddhisme volgens de mahayana-traditie* willen bestuderen. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de monniken in zo optimaal mogelijke condities kunnen studeren, mediteren en praktiseren.

* de traditie van het klooster in Kullu voert terug naar het Dagpo Shedrupling klooster dat in het verleden in Tibet heeft gestaan en het mahayana-boeddhisme onderwees.
In april 2004 is de school geopend en 11 mei 2005 werd het klooster ingewijd door Zijne Heiligheid de Dalai Lama, die tevens de abt van het klooster is.

WAT IS NODIG

In het verleden, in Tibet, kende dit klooster een traditie van sponsoring waardoor in de materiële behoeften van de monniken werd voorzien.
In India bestaat deze traditie niet, met als gevolg dat het klooster niet zonder hulp kan voortbestaan.
Kenmerkend voor EFT is dat het directe hulp biedt aan klooster en school. Er wordt geen kapitaal opgebouwd; het binnengekomen geld wordt rechtstreeks besteed aan concrete, op dat moment noodzakelijke doelen.

WAT KUNT U DOEN

Voor het Dagpo Dratsang project te Kullu is nog steeds geld nodig.
U kunt op 2 manieren helpen:

  • d.m.v. een eenmalige donatie
  • door het aangaan van een sponsorschap van een monnik en/of schoolkind (€25 per maand of in termijnen).

EFT-NL is onderdeel van de stichting Kadam Chöling. Daar de stichting een ANBI-status heeft zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Correspondentieadres:

Entraide Franco Tibetaine Nederland
Zijlweg 286A
2015 CN Haarlem

eft@kadamcholing.nl

Bankrekeningnummer: NL63 TRIO 0390 4571 75
t.n.v. Stichting Kadam Choling inzake EFT
onder vermelding van: ‘eenmalige donatie’ of ‘sponsorschap van monnik en/of schoolkind’

ENTRAIDE FRANCO-TIBETAINE NEDERLAND
Oprichter: Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee

Kadam menu