Dagpo Rinpochee

Dagpo Rinpochee

Dagpo Rinpochee

Eerwaarde Dagpo Rinpochee, ook bekend onder de naam Bamchö Rinpochee, is geboren in 1932 in de Kongpo provincie in het zuidoosten van Tibet. Hij werd herkend door de dertiende Dalai Lama als de reïncarnatie van Dagpo Lama Rinpochee Jamphel Lhundrup. Toen hij zes jaar oud was werd hij toegelaten tot het Bamchö klooster in de Dagpo provincie, waar hij leerde lezen en schrijven en de beginselen van Soetra en Tantra begon te studeren. Op dertienjarige leeftijd ging hij naar het Dagpo Shedrup Ling klooster om de Vijf Grote Teksten van de boeddhistische filosofie te bestuderen (Logica, Paramita, Madhyamika, Abidharma en Vinaya).

Na elf jaar op Dagpo Shedrup Ling te hebben gestudeerd, ging Dagpo Rinpochee naar de grote kloosteruniversiteit van Drepung, dichtbij Lhasa, waar hij werd toegelaten tot Gomang Dratsang, een van de vier afdelingen van de universiteit. Hij wilde erg graag zijn kennis van de boeddhistische filosofie verdiepen en in het bijzonder wenste hij zijn studie te stimuleren op basis van Jamyang Shepa’s commentaren die als tekstboeken op Gomang Dratsang worden gebruikt.

Dagpo Rinpochee

Dagpo Rinpochee

Gedurende zijn gehele verblijf op Gomang Dratsang (en later in ballingschap in India en Europa) studeerde hij onder de Mongoolse meester, Geshe Ngawang Nyima. Aangezien Rinpochee niet ver verwijderd was van Lhasa, was hij in staat veel onderricht bij te wonen en heeft zo een enorm aantal mondelinge overdrachten van verschillende meesters ontvangen. Heden ten dage is Rinpochee een van de weinige meesters die houder is van zo een groot aantal overleveringslijnen van het onderricht van de Boeddha.

Dagpo Rinpochee heeft van meer dan veertig boeddhistische meesters onderricht ontvangen, waaronder  Zijne Heiligheid de Dalai Lama en met name zijn twee privé-leraren van Kyabje Ling Rinpochee en Kyabje Trijang Rinpochee. Onder hen studeerde hij de Vijf Grote Teksten, Tantra, evenals astrologie, grammatica, poëzie en geschiedenis. Hij ontving vele initiaties en heeft vele retraites gedaan.

Dagpo Rinpochee verbleef tijdens communistische invasie in Gomang Dratsang, waarna hij Zijne Heiligheid de Dalai Lama volgde in ballingschap in India. Rinpochee was nog geen jaar in India toen hij werd uitgenodigd om naar Frankrijk  te komen om Franse tibetologen te assisteren in hun onderzoek. Tot aan zijn pensioen in 1993 heeft eerwaarde Dagpo Rinpochee de Tibetaanse taal en de geschiedenis van het boeddhisme gedoceerd aan de school voor Oosterse Studies (INALCO), welke is verbonden aan de universiteit van Sorbonne in Parijs. Heden ten dage blijft Dagpo Rinpochee zijn eigen onderzoekswerkzaamheden continueren. Hij is medeauteur van verscheidene boeken over Tibet en het boeddhisme.

Dagpo Rinpochee in Lhasa

Dagpo Rinpochee in Lhasa

In 1978 stichtte Dagpo Rinpochee een boeddhistisch dharmacentrum, dat later de naam Ganden Ling kreeg. In 1992 verhuisde hij naar een dorp ten zuidoosten van Parijs, Veneux-Les-Sablons, waar ook dit centrum werd gehuisvest. In 2005 werd een nieuwe tempel in gebruik genomen, Yiga Tcheudzine, waar regelmatig cursusweekenden en studieretraites onder begeleiding van Dagpo Rinpochee worden georganiseerd.

In 1987 ging Dagpo Rinpochee terug naar Tibet, naar zijn Dagpo-provincie, waar hem een groots onthaal ten deel viel en hem herhaaldelijk om onderricht en zegeningen werd verzocht. In Lhasa werd hem verzocht de mondelinge overdracht te geven van bepaalde teksten, waarvan hij een van de weinige houders is.

Sinds de oprichting van Ganden Ling onderwijst Dagpo Rinpochee intensief. Voor het geven van onderricht wordt hij vaak uitgenodigd naar verschillende steden in Frankrijk en landen als Zwitserland, Italië, Engeland, Nederland, de Verenigde Staten, India, Singapore, Maleisië en Indonesië. Op dit moment heeft Dagpo Rinpochee verschillende centra in Frankrijk, Nederland, Maleisië en Indonesië. Tevens reist Rinpochee jaarlijks naar India om contact te houden met zijn spirituele meesters en de kloosters.

In 2005 voltooide Dagpo Rinpochee een grootschalig project: de reconstructie en verplaatsing van zijn klooster Dagpo Shedrup Ling. Het is gelegen in de Kullu vallei in het noordwesten van India. Het klooster, dat meer dan honderd monniken telt, werd in mei 2005 geïnaugureerd door Zijne Heiligheid de Dalai Lama in de aanwezigheid van vele duizenden volgelingen als Tibetanen, plaatselijke bevolking en buitenlanders. Momenteel is Zijne Heiligheid de Dalai Lama de abt van het klooster, hetgeen zeer uniek is.

Ondanks de prestigieuze en nobele incarnaties in de spirituele overleveringslijn van Dagpo Rinpochee, is hij een meester wiens grote bescheidenheid, vriendelijkheid en eindeloze geduld hem zeer toegankelijk maken. Hierdoor kunnen zijn vele volgelingen van zijn bijzondere onderricht en bekwame spirituele begeleiding genieten.

Kadam menu