Kyabje Ling Rinpochee

(1903 – 1983)

Kyabe Ling Dorjechang

Kyabe Ling Dorjechang

Kyabje Yongdzin Ling Dorje Chang werd geboren in 1903 in Yabphu, ten noordwesten van Lhasa. Hij werd door Zijne Heiligheid de 13e Dalai Lama en de Staatsorakels van Nechung en Gadong erkend als de incarnatie van Lobsang Lungtog Tenzin Trinley. Deze was de leraar van de 13e Dalai Lama en tevens erkend als de reïncarnatie van Ngawang Lungtog Yönten Gyatso, de leraar van His Holiness Khedrup Gyatso, de 11e Dalai Lama.

In  1912, op tienjarige leeftijd, begon hij aan het Loseling College van de Drepung Kloosteruniversiteit zijn training in de boeddhistische filosofie. In 1913 werd hij in het Potala paleis tot novice (getsül) gewijd en op 20-jarige leeftijd tot gelong, beide malen door de 13e Dalai Lama. In 1924, pas 21 jaar oud, legde hij de geshe examens af in het Norbulingka paleis en verwierf cum laude de graad van Geshe Lharampa.

Vanaf zijn 20e jaar ontving Kyabje Ling Dorje Chang vele lessen in soetra en tantra en tantrische initiaties van dertig grote lama’s, waaronder de 13e Dalai Lama, zijn voornaamste spirituele leraar Kyabje Pabongka Dorje Chang en Kyabje Yongdzin Trijang Dorje Chang.

Toen Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama in 1940 op 5-jarige leeftijd naar Lhasa kwam werd Kyabje Ling Dorje Chang betrokken bij diens opleiding. Uiteindelijk werd hij samen met Kyabje Trijang Dorje Chang de voornaamste spirituele leraar van Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama.

In 1959 volgde Kyabje Ling Dorje Chang His Holiness in ballingschap naar India, tesamen met Kyabje Trijang Dorje Chang. In 1965, toen Kyabje Ling Dorje Chang 63 jaar was, volgde hij de overleden 96e Ganden Tripa op, de Houder van de troon van Je Tsong Khapa, hoofd van de Gelugpa Orde.

Kyabje Ling Dorje Chang is één van de belangrijkste leraren van Dagpo Lama Rinpochee. Dagpo Rinpochee heeft veel persoonlijk onderricht van hem ontvangen, zowel in soetra als tantra. Kyabje Ling Dorje Chang bezocht Dagpo Rinpochee in Frankrijk in 1969.

Op 25 december 1983 overleed Kyabje Ling Dorje Chang op 80 jarige leeftijd.

Onder de incarnaties van Kyabje Ling Dorje Chang bevinden zich vele grote pandits en koningen uit India, zoals de Mahasiddha Virupa (abt van Nalanda en een grote yogi), Chandrakirti (7 e eeuw) die de filosofie van de Prasangika Madyamika ontwikkelde en Jetari (10 e eeuw) die een leraar was van Djowo Atisha. Ook zijn er vele grote meesters uit Tibet onder zijn incarnaties, zoals de grote vertaler Ra Lotsawa (11e eeuw) en Geshe Potowa (11e eeuw), discipel van Dromtönpa en stichter van de Kadampa school die de teksten volgen. De lijn van incarnaties gaat terug tot de tijd van Boeddha Shakyamoeni als de Arhat Kalu Udaya.

Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee

Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee

Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee

(1985 – heden)

In 1985 werd Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee geboren in Bir, in Noord-India. Op tweejarige leeftijd werd hij door de 14 e Dalai Lama erkend als de reïncarnatie van Kyabje Yongdzin Ling Dorje Chang. Hij is hiermee de 7 e incarnatie in zijn lijn. De vijfde en zesde Ling Rinpochee waren tijdens hun leven Ganden Tripa, hoofd van de Gelugpa Orde.

In 1990 betrad Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee de klooster universiteit Drepung Loseling in Zuid-India waar hij zich tot op heden aan zijn boeddhistische studies wijdt. In 2004 ontving hij van de Dalai Lama de volledige monnikswijding, precies 50 jaar nadat zijn voorganger deze zelfde wijding aan de Dalai Lama gegeven had.

In oktober 2005 bracht Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee een bezoek aan Frankrijk, op uitnodiging van Dagpo Rinpochee. Dit was zijn eerste kennismaking met het westen. Dankzij de goedheid en verzoeken van Dagpo Rinpochee en Kadam Chöling, besloot Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee tevens een bezoek aan Nederland te brengen. In Amsterdam gaf hij een lezing over De Drie Hoofdzaken van het Pad, een tekst van Je Tsong Khapa, en een Lang Leven Initiatie van Boeddha Amitayus.

Kadam menu