Aanvragen van gebeden

Aanvraag van gebeden

U kunt voor uw naasten (en huisdieren) die in moeilijkheden verkeren of overleden zijn gebeden vragen aan de monniken van het klooster Dagpo Shedrup Ling.
Dit gaat als volgt: 

• U stuurt een e-mail naar Entraide Franco Tibétaine-Nederland, eft.nld@gmail.com, met het verzoek voor het opdragen van gebeden in het Dagpo Shedrub Ling klooster.
Hierin het volgende aangeven:
  • voor en achternaam van de persoon of personen (of dier)
  • zijn/haar geboortedatum
  • een korte omschrijving van de situatie 

• U geeft aan welk bedrag u daarvoor doneert en maakt dit bedrag over op:
NL63 TRIO 0390 4571 75  t.n.v. Stichting Kadam Chöling inz. EFT te Haarlem onder vermelding van ‘gebeden’.

De verzoeken voor gebeden worden zo snel mogelijk gemaild naar Venerable Sangye Ngawang, contactpersoon van het klooster. We kunnen helaas niet aangeven hoeveel tijd er zit tussen de aanvraag en het opdragen van de gebeden, maar meestal is dit slechts enkele dagen.

ANBI Status

Stichting Kadam Chöling heeft de ANBI status. Dit houdt in dat schenkingen vrij van recht kunnen worden gedaan en dat deze - afhankelijk van uw inkomen en het totaal aantal schenkingen dat u doet - voor u aftrekbaar zijn van de Inkomstenbelasting. U kunt ook een Overeenkomst tot periodieke schenking aangaan. Hierdoor zijn al uw giften aftrekbaar. Wilt u meer informatie hierover ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar jacco@poldervelden.nl (penningmeester)

 

Kadam menu